201302141360835567bdZWWpwm201302141360835574HRRKimuN2013021413608355916gxEVdMc201302141360835561s9XaEyp4201302141360835556v6rgHVo4
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»

Historia

Subnova AB bildades av Greger Landstedt 1995 och förvärvade inledningsvis 3 fastigheter i Norrköping. Under tiden 2000- 2008 förvärvades fastigheter i Mjölby och Skänninge av Benfico Fastigheter AB samt Pagoden AB. Ett större fastighetsförvärv gjordes även från Egirs Fastigheter AB i Mjölby.

I Malmö förvärvades 53 st kedjehus förvärvades som ett hyresobjekt av Marmorbruket AB. En avstyckning genomfördes inledningsvis vilket syftade till att försälja enheterna när hyresgästerna flyttade från området. Enheterna har löpande avyttrats.

I Norrköping förvärvades 54 radhus i Hageby av Danska Keops. Fastigheterna har tidigare ägs av Malmstaden som ingick i Tornetkoncernen.
Enheterna har löpande sålts när hyresgästerna valt att flytta. I vissa fall har även nya hyresgäster tagits in.
Idag finns ca 26 enheter kvar (2017). Området är mycket eftertraktat och befintliga hyresgäster får möjligheten att hyra ett unikt boende. 

Subnova förvärvades vid årsskiftet 2010/2011 två höghus i centrala Hageby i Norrköping. Totalt 114 lägenheter fördelade på ca 8 500 kvm.

Ett omfattande arbete påbörjades direkt för att höja fastigheternas attraktionsläge och fylla upp den höga vakansen på 33 % som fanns i fastigheten som även hade ett kraftigt eftersatt underhåll.
Ett omfattande renoveringsarbete genomfördes med stor framgång. Fastigheten såldes till det börsnoterade
D Carnegie AB (Östgötaporten) i slutet av 2015 vilket var en mycket framgångsrik affär för Subnova ekonomiskt och strategiskt.

Under 2013 skedde ett större förvärv i centrala Norrköping av det börsnoterade Rikshem på ca 350 kedjehus.
Förvärvet gjordes i en samaffär med Rikshem som köpte ett större fastighetsbestånd av det kommunala lokala fastighetsbolaget Hyresbostäder. Delar av beståndet sålde Rikshem sedan vidare till Subnova med Hyresbostäders goda minne samma dag. Området kommer kallas "Norra Atrium". Målet är att utveckla området för att skapa ökad trivsel och attraktionskraften.
Historiskt har området alltid varit mycket populärt och väntetiden för att få en kedjehus har varit ca 5 år vilket visar på att området är eftertraktat och unikt. Det finns idag inga vakanser i området som utgör både boende för familjer men även för pensionärer som alla får en egen trädgård att odla blommor samt njuta i.

Under 2015 förvärvades även fastigeten RENEN som en projektfastighet av det kommunala fastighetsbolaget i Norrköping Hyresbostäder. 
Fastigheten är helt unik och mycket vacker och ligger i ett fantastiskt AAA läge vid Folkparken i centrala Norrköping.
Fastigheten innehåller idag 22 lägenheter samt en byggrätt på totalt 4 200 BOA.

Under 2015 förvärvades Ljura torg av Wering Fastighet AB i Norrköping. Området består av ca 50 lägenheter och 25 lokaler bestående av butiker, kontor, lager mm.

Under 2016 etablerade sig även Subnova i Spanien (Marbella) . Idag äger bolaget ett helägt dotterbolag Subnova Property Development S.L. samt 50% av Rangegie Property Development S.L
Båda bolagen har förvärvat fastigheter som utvecklas i attraktiva Nueva Andalucia som utgör ett av de mest attraktiva områderna i Marbella.

Januari 2017 förvärvade Subnova en mycket attraktiv industrifastighet som innehåller kontor och en företagspark med olika framgångsrika företag. 
Subnova flyttar sitt huvudkontor till fastigheten som fortsättningsvis döps till SUBNOVA BUSINESS PARK.

Idag utgör bolaget ett förvaltningsbolag där det till största delen utgörs av hyresfastigheter men inslag av lokaler och företagspark som idag utvecklas och förvaltas långsiktigt. 

Subnova AB är koncern bolaget som i sin tur äger ett antal helägda dotterbolag, Subnova Park AB, Subnova Vrinnevi AB, Subnova Square AB, Subnova Bussniespark AB som samtliga är helägda dotterbolag där de fysiska fastigheterna placeras.

Verksamheten har under senaste åren kännetecknats av stor aktivitet på bolagets innehav. Dessa investeringar har varit en medveten strategi för att rusta beståndet för framtiden.

Målet har varit genom omfattande investeringar och renoveringar minska vakansgraden samt göra fastigheterna mer attraktiva för marknaden vilket har visat sig i en nästan obefintlig vakansgrad i beståndet.

Idag tillämpas konceptet SUBNOVA PREMIUM samt SUBNOVA BAS vilket innebär att när ett kedjehus/radhus/lägenhet blir ledig totalrenoveras objektet till 2017 år standard. Detta innebär att normalt nytt kök med nya vitvaror, varmluftsungn, micro, diskmaskin. Nytt badrum med helkakel golv och väggar, komod, dushhörna, tvättmaskin, torktumlare. Ek golv i hela lägenheten. Säkerhetsdörr samt nya fönster i över allt. I vissa fall tilläggsisolering av ytterväggar samt putsad fasad istället för träfasad.

Genom de senaste genomförda värderingar på beståndet har det visat sig att denna strategi har varit lyckosam.