201302141360835567bdZWWpwm201302141360835561s9XaEyp42013021413608355916gxEVdMc201302141360835556v6rgHVo4201302141360835574HRRKimuN
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»

Bakgrund

Subnova AB inklusive helägda dotterbolag är en privat hyresvärd där bolaget vill profilera sig som en lokalt förankrad hyresvärd med stor bredd i hyresutbudet med hög kvalite.
Basen för verksamheten är primärt att verka i Östergötland, men det hindrar inte att Subnova breddar sig och äger fastigheter på andra orter om bra affärsmöjligheter finns.

Genom bolagets breda utbud av lägenheter och lokaler där Subnova verkar, skall företaget möta de krav och önskemål som både befintliga som presumtiva hyresgäster kan tänkas ställa. Närheten och kunskapen om de lokala marknaderna ska ge korta och enkla beslutsvägar i mötet med hyresgästen.

Ambitionerna när det gäller fastighe­ternas underhåll högt ställda. Visionen är att en extern betraktare ska kunna se att en fastighet ägs och förvaltas av Subnova.

Subnova koncernen äger och förvaltar ca 550 lägenheter, 25 affärslokaler och 1 kontor samt ett Buiness Park. Utöver detta finns idag 400 garage och parkeringsplatser.

Total yta uppgår till ca 45-50 000 kvm.