201302141360835574HRRKimuN201302141360835556v6rgHVo4201302141360835561s9XaEyp42013021413608355916gxEVdMc201302141360835567bdZWWpwm
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»

Ledning

Greger Landstedt är Verkställande direktör (VD) och arbetar med strategiska frågor, transaktioner samt kontakter med olika större leverantörer.
Han har ett förflutet från försäkringsbolaget Skandia 1985-1995 där han arbetade som Ekonomisk rådgivare till ledningspersonal i större svenska börsbolag (Bla Fastighetsbolaget Tornet AB där fastighetsintresset började). Mellan 1995-2013 var han verksam inom Max Matthiessen som Senior Rådgivare, Verkställande direktör under 2,5 år samt under många år styrelseledamot i bolaget. Han var även under dessa år partner, delägare i bolaget och var med och utvecklade bolaget till Sveriges största rådgivningsföretag. 

Willy Landstedt är fastighetschef i bolaget och ansvarar för uthyrning, felanmälan samt olika typer av operativa frågor. Han har ett förflutet som ekonom samt framgångsrik musiker.

Mikael Gyllemo är ekonomichef sedan 2012 som har ett förflutet som ekonomichef från Cafe Bar i Norrköping. Innan dess arbetade han många år som godkänd revisor och hade flera stora fastighetsbolag som kunder.

I början av 2012 etablerades ett eget kontor i Norrköping. Under senare år har samtliga ekonomiska funktioner tagits "hem" och hanterats numera helt i egen regi. Implementeringen av hyres- och ekonomisystem har varit lyckosamma.
Utveckling av olika kvalitetssystem har genomförts för att säkerställa att alla processer dokumenteras och kvalitetssäkras. 

Bolaget har sitt huvudkontor med möjlighet till personligt besök dagtid i SUBNOVA BUSINESS PARK i Norrköping.

Styrelseordförande i bolaget är Kent Lenngren som har lång erfarenhet av att äga fastigheter. Kent har även stor erfarenhet av affärstransaktioner genom åren då han verkat som fastighetsmäklare inom hyres- och kommersiella fastigheter i Östergötland och i Stockholmsregionen. Kent är utbildad jurist.

Subnova har även egen personal som sköter och förvaltar fastigheterna löpande.

Subnova AB – tar även hjälp av SUBNOVA ADVISORY BOARD. Syftet är att fånga upp önskemål och funderingar och goda idéer från boende. Dessa möten är ett sätt att fånga upp kloka synpunkter som används i bolagets planering och i det strategiska arbete. I rådet ingår 4 boende som är boende i SUBNOVAS fastigheter och som på olika sätt kompletterade varandra med erfarenhet och expertis.