201302141360835574HRRKimuN201302141360835567bdZWWpwm201302141360835561s9XaEyp4201302141360835556v6rgHVo42013021413608355916gxEVdMc
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»

Frågor och svar

Autogiroanmälan

Fyll i och skicka anmälan till:
Autogiroanmälan

Subnova
Box 111 77
600 11 Norrköping

Trappstädning/ Yttre skötsel

Städning av trapphus med våtrengörning minst en gång per vecka,
oftare vid behov.

Hyresgäst skall städa efter att man har använt dom gemensamma tvättstugan. Hyresvärden kontrollerar och utför städning av källargång, torkrum, mangelrum och källartrapp en gång i veckan.

Renhållning utanför entreerna i flerbostads hus en gång i veckan eller oftare vid behov. ( sopning/lövblåsning) 

Fönstertvätt i trapphusen sker var 5 månad

Bortforsling av sopsäcken i tvättstugan vid behov.

Gräsklippning på offentliga områden sköts av hyresvärden/ entreprenör, även rensning av rabatter och underhåll av buskar och träd. Detta sker efter behov. Kravet är att området skall se välvårdat ut. I dom lägenheter, i markplan som har inskrivet i sitt avtal att tomtskötsel skall ske av hyresgäst ligger ansvaret på hyresgästen, sköts inte detta kan man få erinran om rättelse. Har man svårt att genomföra detta själv kan man anlita en trädgårdsmästare på egen bekostnad.

Snöröjning

I alla våra bostadsområden och lokalfastigheter har vi avtal med entreprenörer om snö- och halkbekämpning.

Vi snöröjer och halkbekämpar så fort det behövs och våra entreprenörer håller koll på väderleksprognoser för att kunna styra sina insatser. Vi gör kontroller på halka och sandar när det behövs. Är snötäcket under 5 cm krävs normalt ingen snöröjning. Vår snöröjning omfattar trottoarer, entréer, gång- och cykelvägar inom området samt tillfartsvägar.

När det vid ett och samma tillfälle har fallit stora mängder snö kan det naturligtvis ta en stund innan samtliga ytor kunnat röjas. Vi ber om överseende med detta och försäkrar att vi alltid gör vårt bästa för att det skall ske så snabbt och smidigt det bara går.

Parkeringsplatser snöröjs av respektive hyresgäst. Detsamma gäller framför garageportar, där det ofta uppstår en vall på grund av att plogbilarna inte kan ploga ända in mot portarna utan måste hålla ett visst säkerhetsavstånd.

Entrepenör utför också sopning och upptagning av grus och löv.

Hyresinbetalningar

Det är ytterst viktigt att alltid betalar sin hyra i tid. Hyran skall betalas i förskott senast den sista vardagen i månaden före den månad hyran avser. Dvs. januarihyran betalas senast 31 december.

Annars riskerar man som hyresgäst att mista sitt hyresavtal. I slutet av varje kvartal sänder vi ut nya hyresavier för kommande tre månader. Om man av någon anledning inte har fått avin innan månadslutet måste hyresgästen i god tid meddela oss som hyresvärd då ansvaret ligger hos hyresgästen att hyran betalas.

Vid försenad betalning måste man betala ränta enligt räntelagen samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse. Om hyresbetalningen inte betalas trots påminnelse går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten, med ansökan om avhysning från bostaden. När ärende har gått så långt har det lagts på ytterligare kostnader.

Ni kan nu anmäla hos er bank att ni vill ha E-faktura på Er hyresavi

Sök efter Subnova AB och lägg till för att få e-faktura

Det går bra att betala hyran via autogiro

Det är bekvämt att betala sin hyra via autogiro. Då dras hyresbeloppet direkt från det konto som man angett i slutet på varje månad. Det är viktigt att alltid har teckning på kontot så att dragningen kan göras.

Här finns blankett för medgivande av autogiro

Andra hand

Du behöver vårt tillstånd för att hyra ut i andra hand. I vissa speciella fall har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill pröva att sammanbo med någon. För att få göra det behöver du vårt tillstånd.

Kontakta då huvudkontoret. Andrahandsuthyrningen är alltid tidsbegränsad och du är fortfarande ansvarig för både lägenheten, eventuella störningar och att hyran blir betald i tid. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta kontraktet utan vårt medgivande.

Uppsägning

Avflyttning, när Du vill säga upp din bostad, parkeringsplats eller garage.

Du kan säga upp hyresavtalet tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdagen. Uppsägningen ska ske skriftligt på sidan två i hyresavtalet. Ni är under uppsägningstiden skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning för nya hyresgäster. Var vänlig och fyll även i den kommande bostadsadressen samt vilka telefonnummer du kan nås på.

Rättigheter och skyldigheter i boendet

Hyreskontraktet är en viktig handling Hyreskontraktet reglerar vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstiden när du ska flytta med mera.

Du som hyresgäst har rätt att kräva:

  • Snabb och professionell service.
  • Trygghet och kvalitet i boendet.
  • God miljö inomhus och utomhus.

I gengäld har Subnova rätt att kräva att du:

  • Betalar hyran i tid.
  • Vårdar och sköter din lägenhet.
  • Inte stör dina grannar.
  • Omedelbart anmäler fel till Subnova

Fel & skador

Du måste anmäla fel och skador i lägenheten. Du är skyldig att kontakta Subnova snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten, så att inte skadan förvärras. Vissa saker ansvarar du själv för, exempelvis att byta glödlampor och proppar eller göra rent golvbrunnen i badrummet och tex byta filter i köksfläkt.

Vissa andra tjänster ingår i hyran, exempelvis:

  • Reparation av spis, kylskåp eller frys.
  • Rensning av stopp i avloppet.
  • Reparation av övrig inredning och utrustning, som tillhör lägenheten.

Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du dock själv få stå för reparationskostnaden.

Du har rätt till besittningsskydd i lägenheten
Besittningsskyddet innebär att du som förstahandshyresgäst har rätt till en förlängning av hyreskontraktet, om inte hyresvärden har starka skäl att säga upp dig. Vad som betraktas som starka skäl regleras bland annat i hyreslagen. Besittningsskyddet börjar gälla i och med att du flyttar in i lägenheten.

Du får överlåta lägenheten till någon annan - i vissa fall
Du kan överlåta din lägenhet till någon annan genom att du överlåter lägenheten till någon närstående. Du måste dock alltid ha hyresvärdens tillstånd, och hyresvärden måste godkänna den nya hyresgästen.
Överlåtelse till närstående kan komma ifråga när det gäller en person, som du delar hushåll och varaktigt bor tillsammans med (i regel minst tre år).

När det gäller sammanboende som ska flytta isär, säger sambolagen att den som bäst behöver lägenheten har rätt att överta kontraktet, under förutsättning att man har skaffat lägenheten för att använda den som gemensam bostad. Lagen säger dock att övertagandet måste vara skäligt. Även hyreslagen innehåller regler om sambors rätt att överta kontrakt.

Flytta ut

När Du vill säga upp din bostad, parkeringsplats eller garage Du kan säga upp hyresavtalet tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdagen. Uppsägningen ska ske skriftligt på sidan två i hyresavtalet. Var vänlig och fyll även i den kommande bostadsadressen samt vilka telefonnummer du kan nås på.

Visning

Du visar lägenheten under uppvisningstiden. Under uppsägningstiden kommer vi att förmedla lägenheten till ny hyresgäst och kommer därför att hänvisa till Dig, då Du kommer att få visa lägenheten för dessa. Skriv därför vilket telefonnummer Du vill att vi lämnar till intressent när du gör din uppsägning.

Adressändring

Tänk på att anmäla adressändring i tid.

Tänk på att anmäla din nya adress i god tid för att din post ska komma rätt. Du gör det enklast på www.adressandring.se eller på telefon 020-97 98 99. Då nås även de flesta myndigheter av ändringen: skattemyndigheten, folkbokföringen, CSN, försäkringskassan, bil- och körkortsregistret samt SPAR (Statens Person- och Adressregister). Här kan du också beställa eftersändning av Din post.

Glöm inte heller att säga upp eller flytta el-abbonemang,  ev. kabel-tv och internetavtal, telefonabbonemang, försäkringar,  tidningar osv.

Städning

Tänk på att lämna lägenheten väl städad

När Du lämnar lägenheten ska den vara väl rengjord och tömd. Glöm inte att balkongen, förrådet, källaren, vinden också skall städas. Har Du en cykel i cykelförrådet skall den tas med.

Tänk på att om lägenheten vid besiktningstillfället inte är ordenligt städad, kommer vi att anlita en städfirma för att slutföra jobbet och hela kostnaden kommer att debiteras Dig.

Om ni inte har tid eller möjlighet så kan ni beställa städning av oss.
Pris exempel för en 3 r o k på 79 kvm: 4000 kr

Besiktning

När lägenheten är städad och tömd skall den besiktigas.

När lägenheten är städad och tömd skall besiktning av lägenheten göras, varför vi ber Dig att i god tid kontakta Subnova för att avtala tid för denna då även överlämnande av samtliga nycklar till fastigheten skall ske. Det är obligatoriskt för avflyttad hyresgäst att närvara vid besiktningen. Vi kan komma att debitera Dig för eventuella reparationer utöver normal förslitning.

Lämna nycklarna

Efter besiktningen skall nycklarna återlämnas

När besiktningen är gjord skall samtliga nycklar, även ev. extra nycklar till lägenheten och fastigheten återlämnas. Saknas någon nyckel kommer vi att byta lås och kostnaden för detta debiteras Dig som hyresgäst. Detta gör vi för att nästkommande hyresgäst skall känna sig trygg med att veta att inga nycklar till lägenheten är på vift.