Subnova avyttrar helägt dotterbolag

2015-09-23

Subnova avyttrar 2 höghus med 114 lägenheter i Hageby. "Det är riktigt roligt att vi kunnat genomföra denna affär med en bra köpare som kommer förvalta fastigheten vidare. Strategiskt öppnar denna affär för framtida spännande affärer och projekt för oss som bolag" säger Greger Landstedt, VD på Subnova.

Pressmeddelande
D. Carnegie & Co förvärvar fastighet i Norrköping
D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm ? har ingått avtal om att förvärva en fastighet i Norrköping genom bolagsaffär. Den uthyrbara ytan uppgår till 8 550 kvadratmeter. Hyresvärde är 9,2 Mkr. Säljare är Subnova AB.
Fastigheten består av 114 lägenheter fördelat på två huskroppar.
? Den köpta fastigheten är belägen i stadsdelen Hageby i Norrköping och ligger granne med vårt befintliga bestånd på orten. Något som innebär samordningsfördelar med bland annat en kostnadseffektiv förvaltning, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.
D Carnegie & Co tillträder fastigheterna 1 november 2015.
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 ? 121 317 25
Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2015 till 11 548 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 1 juli 2015 till 1240 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co noterat vid Nasdaq Stockholm.