Subnova köper fastighet av Hyresbostäder i Norrköping

DSC00568

2014-09-30

"Vi är mycket glada för att fått förmånen att förvärva fastigheten Renen av Hyresbostäder. Fastigheten har ett stort kulturellt värde vilket vi kommer att värna om i framtiden. Fastighetens läge i Norrköping med Folket park som närmaste granne är unikt i stan och bidrar till fastighetens unika förutsättningar för att skapa ett fantastiskt boende" säger Greger Landstedt VD på Subnova AB

Fastighet i kvarteret Renen på Norra Promenaden 124-126 är en på många sätt fantastisk fastighet. Den har mycket stor potential och med den byggrätt som sedan många år finns i gällande detaljplan gör att den är intressant att utveckla.

Från och med måndagen den 3 november tillträder Subnova AB. Fastigheten omfattar 22 lägenheter på totalt 1 092 kvm BOA. I överlåtelsen ingår också ca 2 000 BTA som fullt utnyttjat motsvara ca 20 lägenheter.

"Att sälja en fastighet som vi ägt och tagit hand om under lång tid är inte ett lättvindigt beslut. Dessutom handlar det om mer än en fastighet. Det är också hyresgästernas hem. Vilket vi är väl medvetna om och har mycket stor respekt för. Men efter att ha vänt och vridit på våra olika alternativ (sälja, utveckla själv, överlåta till hyresgästerna mm) så är det ändå ett riktigt beslut för vår del. säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.
Vi är trygga med de nya ägarna och vi är helt säkra på att huset kommer att utvecklas utan att det nödvändigtvis är vi som gör det" fortsätter Gunnar avslutningsvis