Sommaren 2014

2014-08-25

Subnova hjälper ungdomar!

Under sommaren har totalt 15 st ungdomar arbetat i Subnovas fastighetsbestånd. Samtliga ungdomar bor i Subnovas bestånd och intresset var mycket stort när erbjudandet om sommararbete kom ut i maj/juni månad.
Ungdomarna har målat, oljat in plank, rensat rabatter och mycket annat. Satsningen har varit mycket framgångsrikt och ett sätt för Subnova att engagera ungdomar på ett positivt sätt.